Ansvar for miljøet

Publiko er opptatt av miljø, og har derfor et fokus på bærekraft når vi velger råvarer og ved matlaging. Vi benytter oss av lokale råvarer og drikke, samt bruk av hele dyr og grønnsaker. Kun det som ikke kan spises, går i søpla. Vi tilpasser også menyen for sesong slik at minst mulig mat blir kastet. 

Bærekraftig utvikling

FN definerer bærekraftig utvikling som tiltak som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Matproduksjon og -transport står for en enormt stor del av klimautslippene verden over.

Vi i Publiko har derfor valgt å sette fokus på en bærekraftig utvikling ved å gjøre det vi kan for å kutte matsvinn og benytte lokale råvarer. Velger vi små tiltak som å være bevisst på hva vi spiser og hvor mye av maten vi lager som havner i søpla kan det gjøre en merkbar forskjell. FNs bærekraftsmål som gjelder for hele verden skal lede til utryddet fattigdom, bekjemping av ulikhet, og stoppe klimaendringer innen 2030.

Nordiske smaker

Vi tilbyr nordisk smaker i en variert meny med alt fra vår dry aged bifftartar og josper grillet kveite, til grillet entrecôte sandwich og grillet asparges. Rettene er mellomstore og gir derfor mulighet for en bredere smaksopplevelse med god variasjon under et besøk hos oss. Bestill et bord hos oss her.